Voor scholen

Op school wordt veel getekend door de kinderen, dit vinden ze meestal leuk om te doen. Voor kinderen is het tekenen een manier om zich te uiten, om hun verhaal te vertellen. Door te tekenen kan het kind ook zijn moeilijkheden, verdriet of problemen onbewust afreageren.
 

Schat aan informatie

Deze tekeningen kunnen een schat aan informatie geven aan leerkrachten als ze iets meer weten over de beeldtaal van deze kinderen. Op die manier is het mogelijk om het signaal wat een kind afgeeft te herkennen en er iets mee te doen.

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe de tekenontwikkeling van het gezonde kind verloopt en hoe dat gestimuleerd kan worden. Daarna is het goed om te weten hoe je bepaalde problemen kunt herkennen. Zodoende kan je hier beter op inspelen en handelen als dat nodig mocht zijn.

Graag kom ik op school om tijdens een nascholing of een ouderavond meer te vertellen over de tekenontwikkeling van kinderen. Dit kan ook interessant zijn voor peuterscholen en naschoolse opvang.