De tekenontwikkeling van het gezonde kind.

Tekenen is een taal van kinderen.

De meeste kinderen vinden het ook leuk om te doen. De tekening is een hulpmiddel om gevoelens uit te drukken die ze nog niet onder woorden kunnen brengen. Kinderen vertellen al tekenend hun eigen verhaal.
Het is ook een vorm van brain training voor ze, er zijn steeds puzzeltjes die opgelost moeten worden: hoe ziet het er in gedachte uit en hoe zet ik het op papier?
Het is daarbij een belangrijk hulpmiddel om de motoriek van het kind te verfijnen.


 

0 tot 2 jaar:

De eerste “tekeningen” zijn vaak de strepen die je kind door de pap op de tafel trekt of als het in de fruithap slaat met vlakke hand. Dat zijn de eerste sporen waar het met belangstelling naar kan kijken. Rond het eerste jaar krijgt je kind vaak het eerste potlood of krijtje te pakken en de tekeningen komen toevallig tot stand. Het kind krast, smeert en kliedert er op los om zich motorisch en met kleur heerlijk uit te leven.
 

2 en 3 jaar:

In deze periode verandert er iets in de tekeningen, vanuit het gekras ontstaan knoedeltjes en gesloten vormen. Als het kind een gesloten cirkel kan maken, ziet het verschil tussen zichzelf en de buitenwereld
 

3 en 4 jaar:

Nu komen de eerste koppoters op papier. Je kunt het kind vragen gaan stellen over zijn tekening en daar steeds iets anders over te horen krijgen. Het maakt ook gebruik van oertekens zoals trappetjes, wegen, opgestapelde hoeden, zonnetjes en haren die als antennes uitstralen. Het blad wordt vaak gedraaid. Het is een zoektocht van het kind.
 

5 jaar:

Tot het vijfde jaar dwarrelen de beelden nog zonder bodem. Het kind begint nu schoolrijp te worden. Het weet wat het gaat tekenen. Het gaat ook ontdekken wat er nog mist: voeten, handen etc. Laat je kind steeds vertellen wat het heeft getekend. Daarmee laat je merken dat je het waardeert. Je kind gaat gebruik maken van de basisvormen: cirkel, driehoek, vierkant, hol, bol, daarmee bouwt het eindeloos.
 

6 jaar:

Rond deze leeftijd ontstaat de “sandwich” tekening. Hemel en aarde worden gebruikt als begrenzing van het blad. Dit geeft je kind sociaal houvast. Het streepje hemel voelt veilig, een soort bescherming. Je kind kan interacties laten zien, de tekeningen worden echte verhaaltjes tussen personen, dieren etc. Soms zie je meerdere horizonnen, het kind gaat beseffen hoe groot de wereld is. Vlaggetjes hangen boven de tafel, dieren worden met twee poten getekend. Het is misschien wel de leukste periode waarin het kind spontaan en onbevangen tekent.

Dat zie je meteen terug in de tekentaal. De tekeningen worden realistischer. Het kind tekent baby’s in de buik, pijn in het hoofd, zijn verdrietige bui etc. De koppoters zijn mensjes geworden met rompen en ledematen. Als je kind goed in z’n vel zit, zal het handen en voeten tekenen en aandacht besteden aan de kleding.
 

8 jaar:

Rond het 8e jaar kan het kind “tekenmoe” worden. Het is druk met leren, sporten, muziekles en andere hobby’s. Soms is tekenen iets geworden wat het kind deed toen het “”nog klein” was. Wordt er dan toch getekend, dan wil het kind graag tips van hoe het “moet”, om het zo realistische mogelijk te doen. Ook keurt het de tekening eerder af. Het blad helemaal vullen wordt erg lastig.
 

9 jaar:

Vanaf het 9e jaar is de oogzenuw zover ontwikkeld dat het kind veel meer diepte gaat zien en tekenen kan dan weer leuk gaan worden. Er wordt gebruik gemaakt van het “coulisse effect”, je kunt ergens voor of achterlangs tekenen. Het wordt ook leuk om uit boeken en strips iets na te tekenen. Humor kan helpen om er dan maar iets geks van te maken als het niet lukt. Sommige ouders vinden het jammer dat hun kind, dat eerst zo mooi kon tekenen, nu lijntjes maakt en priegelt. Het hoort bij de ontwikkeling.
 

10-12 jaar:

Tussen het 10e en 12e levensjaar wil het kind graag werken met wetmatigheden, zoals constructief tekenen met passer en liniaal. Geometrische vormen worden interessant. Het kleuren en mengen hiervan komt opnieuw in de belangstelling. Het kind wordt de baas over de eigen tekening en ze kunnen streng oordelen over hun eigen werk. Soms valt het kind even terug en zien we weer huisje, boompje, beestje tekeningen. met een veilig hek, waarachter het zich weer even kan verschuilen.

En natuurlijk stimuleert tekenen en werken met verschillende materialen de creativiteit van je kind.

Als er iets niet in orde is met het kind, kan het signalen af geven via de tekening. Om dat te kunnen ontdekken, moet je eerst weten hoe een gezonde tekenontwikkeling er  uit ziet.

Je kunt de ontwikkeling van de kindertekening indelen in verschillende fasen.
De eerste kindertekeningen zijn altijd hetzelfde, over de hele wereld en in alle culturen.
Jongens en meisjes tekenen in de eerste jaren dan ook nog precies hetzelfde.

 


 

0-2 jaar


 

2-3 jaar


 

3-4 jaar


 

5 jaar


 

6 jaar


 

 


 

8 jaar


 

9 jaar


 

10 - 12 jaar