Informatie en workshops

Marieke Wielinga, Tekentherapeut, Kindercoach
Perenstraat 71
2564RV Den Haag

Parkeren tot 18.00u is gratis, daarna kan er gebruik gemaakt worden van 

een bezoekerspas.

 

tel: 06 13233086
e-mail: tekenjewijs@ziggo.nl of info@tekenjewijs.nl

 

Workshops:  Facebook

 

Kosten 2024

 

Een intake gesprek is gratis.


Kosten per sessie €80,-. 

Oudergesprek/evaluatiegesprek van een uur €80,-

Aan het eind van de maand stuur ik de factuur en een betaalverzoek.
De sessies worden contant betaald, of overgemaakt

op mijn rekeningnummer.
 

 

 

 


 

Vergoeding

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden tekentherapie geheel of gedeeltelijk.
(in een extra pakket onder alternatieve zorg).

Vraag dit voor de zekerheid na bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.
Deze therapie voldoet aan de PLATO normen.
Andere mogelijkheden voor vergoeding via PGB of belastingaftrek.

 

In verband met de wet op de privacy:

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alles staat goed beveiligd in een digitaal bestand. Derden hebben nooit toegang tot mijn klantenbestand.

Ik handel naar de AVG normen.

 

Wat betreft mijn verslaglegging van therapeutische sessies:

Ik werk met papieren clientendossiers, deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik ben ZZP-er en de enige die toegang heeft tot de dossiers.

Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

Ik ben op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.